Goed geregeld?!

Soms gaan je gedachten terug naar de vele jachtavonturen die je hebt meegemaakt.
Vaak denk je dan met voldoening, weemoed, of verbazing terug aan hetgeen je beleefde.
Zo heb ik een mengeling van herinneringen aan onze jachtreis naar Engeland op uitnodiging van onze vrienden daar. Het was november 1998.
Voldoening om met goede vrienden en partners naar Engeland te gaan jagen. Daar gastvrij onthaalt te worden met heerlijk eten en prachtige jachtdagen.
Weemoed omdat een van de vrouwen uit ons gezelschap later kanker kreeg met fatale gevolgen.
Verbazing over wat er tijdens de reis gebeurde. Ik zal uitleggen waarom. 

Op 25 november toog ons gezelschap goedgemutst met de KL2147 van Schiphol naar Teeside.
De reispapieren waren al een tijd in orde gemaakt en we hadden de permits van de politie in Yorkshire dubbel gecontroleerd op fouten.
Inchecken op Schiphol bij de balie voor de koffers. De wapens bij een speciale balie voor waardevolle spullen. Goed geregeld!
Wachten op vertrek……….wachten op vertrek………MIST in Engeland.
Ander toestel naar Birmingham. Jammer, maar hoe gaat dat dan met onze wapens? De bagage was al aan boord.
Vanuit onze wachtruimte zagen we een speciale beambte met een karretje, waarop onze wapens, naar het andere vliegtuig lopen. Goed geregeld!
In Engeland werden onze wapens apart uitgeladen en overhandigd. Controle. Alle wapens uitpakken en nummers vergelijken met de permits. Goed geregeld! 

Op de terugreis een zelfde procedure op vliegveld van Teeside. Goed geregeld!
Omdat onze gastheer in Duitsland een afspraak had vloog hij mee terug met hetzelfde toestel.
Op Schiphol moest hij dus naar de transferbalie waar we afscheid namen.
Enigszins verlaat haastten we ons naar de koffers.
De man met onze wapens zal wel staan te wachten dachten we.
Bij de transportband aangekomen zagen we op het einde van de band, in een verder lege hal,een hoopje koffers liggen waaronder een aantal smalle, lange koffers met aan elk ervan een groot rood label. FIREARMS staat er op. Goed geregeld????
Groot was onze verbazing en deze werd nog groter toen we zonder enige controle door de douane liepen!!! 

Voor mij dus aanleiding om eens in de pen te klimmen, zuinig als ik ben op mijn wapens.
Een vriendelijke maar resolute brief aan de KLM afd. consumentenbetrekkingen met onze bevindingen.
Een kopie stuurde ik ook naar de Kon. Marechaussee op Schiphol en naar de politie van mijn woonplaats Woerden. Ze mogen best weten dat we veilig (willen) omgaan met onze wapens.
Geruime tijd later belde een vriendelijke dame van de KLM op met de vraag wat mijn probleem was.
‘Maar mevrouw, iedereen had de wapens kunnen meepakken en er mee door de douane lopen. Wat hadden we tegen de politie moeten zeggen als dat was gebeurd?’
‘Meneer Weesjes, we hebben de normale procedure gevolgd, dat doen we al jaren zo en we hebben nooit klachten gehad.’
‘Tot hoever gaat de verantwoordelijkheid van de KLM m.b.t. de bagage?’vraag ik nog.
Ze noemde een bedrag van een aantal dollars per kilo, ik weet niet meer hoeveel. Ik weet ook niet hoeveel de hagelgeweren momenteel “doen” per kilo.
Ik zei haar dat ik niet erg tevreden was met haar antwoord en dat ik hogerop wilde “klagen”.
Allervriendelijkst gaf ze me een ander adres waartoe ik me kon richten, maar eerlijkheidshalve merkte ze wel fijntjes op dat die klacht dan ook op haar bureau terecht zou komen.

Goed geregeld?

Ik heb het maar opgegeven.    
Van de Kon. Marechaussee Schiphol, noch van de politie Woerden heb ik ooit iets vernomen. 
Blijkbaar zijn de jagers toch de enige die veilig met hun wapens om willen gaan.

Dat is in ieder geval WEL goed geregeld!!