Wie is Nico Weesjes?

Geboren in 1944.

Hij heeft na een technische opleiding doorgeleerd voor scheepsbeschieter.  

Rond zijn 15/16de jaar heeft hij een speedboot gebouwd. In die tijd werkte hij bij luxe jachtenbouwer "Allemansgeest" in Voorschoten.
Later heeft hij een compleet jacht gebouwd, helemaal van hout (te zien bij "Mijn andere hobby's").

Hij haalde zijn middenstandsdiploma en studeerde economie  bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen.
Daarna ging alle tijd op in het eigen winkelinterieurbouw bedrijf en niet bepaald van 9 tot 5, maar van vroeg tot heel laat. Eind 1996, op 52 jarige leeftijd, heeft hij zijn bedrijf, om gezondheids redenen, verkocht.

Veel tijd is er besteed aan het nieuwe huis. Toen dat klaar was heeft hij bij de Volksuniversiteit in Woerden verschillende cursussen gevolgd, zoals boekbinden, fotografie, mandenmaken, stoelen bekleden, schilderen en ikonen schilderen.

In 2002 is hij begonnen met het bouwen van een pijporgel. Alles, maar dan ook alles, is door hem zelf gemaakt. Van de registerknoppen tot de houten en metalen pijpen, van de blaasbalg tot het klavier. Alleen de schilderingen heeft Rubens voor hem gedaan. De schilderijen heeft hij gescand, geprint op linnen en een paar maal gelakt met schilderijenvernis. Een prachtig resultaat! In totaal heeft hij 968 uur gewerkt aan dit orgel. Weliswaar met een groot oponthoud.

In 2003 werd de ziekte van Kahler bij Nico geconstateerd. Een lange weg van chemokuren en stamcel-transplantaties volgde. Mét goed resultaat, God zij dank.
In 2005 was de kanker in remissie en kon er weer verder gebouwd worden aan het orgel.
Op de orgelkas staat “Cantate Domino” (zingt voor de Here). Dit is de opdracht die Nico heeft meegegeven aan de orgelpijpen. In 2006 was het dan zover: het inwijdingsconcert kon gegeven worden.

Het EO programma 'Geloof en een Hoop liefde'heeft op 4 februari 2015 opnamen gemaakt over het orgel.

Ja, en toen was ook dat af. Na nog veel ups en downs met de gezondheid overwonnen te hebben, werd het tijd voor iets nieuws, n.l. een vliegsimulator. Van 1975 tot 1981 heeft Nico gevlogen in een Robin en een Piper Cherokee bij vliegclub Rotterdam. Op een gegeven ogenblik was er niet voldoende tijd om het brevet bij te houden. Er moest jaarlijks een minimum aantal uren worden gevlogen en dat lukte niet langer. Daarom is Nico gaan vliegen op de computer.
April 2009 vroeg een 'vliegvriend' aan hem waarom hij geen cockpit ging bouwen. We hebben er plaats voor en Nico heeft tijd genoeg.
Bij EPST in Utrecht waar men piloten selecteert en opleidt, kon Nico maten nemen en foto's maken van echte cockpits waar piloten op worden getraind.
Mede bijgestaan door vriend Huib de Bruijn, die ook flightfan is, kan het elektronische deel aangepakt worden.
Ook kwam de Cockpit veelvuldig in beeld bij radio en televisie. Zie kolom "Radio, krant en TV".

Zo zijn alle ingrediënten aanwezig om het geheel tot een succesvol resultaat te brengen.

Joke Weesjes-Vonk